Artikler i Fynske Årbøger

1908 Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund
Foreningsmeddelelser S1908
Fra en Registreringsforretning i en sydfynsk Bondegaard 1807
Op og ned. Et Blad af en Slægts Historie
Bondeliv og Bondehjem
Holckenhavn 1580-1907
Stevner og Folde m.m.
Amtmand Grev Brockenhuus-Schack
Vesterskerninge-Hundstrup Sangforening

1909 Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund
Foreningsmeddelelser 1909
Bernstorffsminde Seminarium
Da Prins Kristian gæstede Ærø 1830
Et af de femten Bøller
Fra “det mærkværdige Aar”
Præsten Hans Agerbek
Svenskernes fordrivelse fra Fyn 1859

1910 Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund
Blade af en fynsk bondeslægt.pdf
Byled og Hyrdehuse.pdf
Den kirkelige bevægelse i ryslinge.pdf
Foreningsmeddelelser s1910.pdf
Jacob Ulfeldt.pdf
Nyborg præstegaard.pdf
Nyborg Slot.pdf
Tilføjelse prins Christians besøg.pdf

1911 Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund
Blade af Hovbøndernes Historie.pdf
Et stykke dansk ungdomsliv.pdf
Foreningsmeddelelser 1911.pdf
Historiske oplysninger om Sandholt.pdf
Lærer Søren Jørgensen.pdf
Sandholt efter 1719.pdf

Sidst redigeret 1.2.2022 / PH