Artikler i Fynske Årbøger 1908…

1908 Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund
Foreningsmeddelelser S1908
Fra en Registreringsforretning i en sydfynsk Bondegaard 1807
Op og ned. Et Blad af en Slægts Historie
Bondeliv og Bondehjem
Holckenhavn 1580-1907
Stevner og Folde m.m.
Amtmand Grev Brockenhuus-Schack
Vesterskerninge-Hundstrup Sangforening

1909 Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund
Foreningsmeddelelser 1909
Bernstorffsminde Seminarium
Da Prins Kristian gæstede Ærø 1830
Et af de femten Bøller
Fra “det mærkværdige Aar”
Præsten Hans Agerbek
Svenskernes fordrivelse fra Fyn 1859

1910 Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund
Blade af en fynsk bondeslægts Historie
Byled og Hyrdehuse
Den kirkelige Bevægelse i Ryslinge paa Fyen fra 1849-1868
Foreningsmeddelelser s1910
Jacob Ulfeldt
Nyborg Præstegaard
Nyborg Slot.pdf
En lille Tilføjelse til “Prins Christians besøg paa Ærø”

1911 Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund
Blade af Hovbøndernes Historie
Et stykke dansk Ungdomsliv ved midten af det nittende Hundredaar
Foreningsmeddelelser 1911
Historiske oplysninger med Sandholts Fortid som Udgangspunkt
Lærer Søren Jørgensen (Kistrup)
Sandholt efter 1719
St. Nicolaj Kirke i Svendborg

Sønderjydernes besøg på Fyn 1868 og Vennemødet i Boltinggård Skov

1912 Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund
En Veteran
Foreningsmeddelelser s1912
Fra H.C. Ørsteds barndomstid i Rudkjøbing
Fra Svenskekrigen
Magleby Nor
Rudme friskole gennem 50 år
Sagn fra Svenskekrigen

1913 Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund
Dyrlæge P. Jensen
Egeskov marked
Foreningsmeddelelser 1913
Fra Ryslinge valgmenigheds første dage
St. Jørgens Kirkeklokke

Sidst redigeret 7.2.2022 / PH