Skjult

Herunder, først Biskop Jacob Madsens visitatsbog, som den kan hentes fra vores histfyn-side, dernæst et komplet register over de Fynske Årbøger, som det kan findes i Slægtsforskernes Bibliotek.
For begge værkers vedkommende er udgaven til venstre originalen, i midten er forbladet vist, og til højre værket uden forblad.

Bemærk, at der stadig kan søges i værket, efter at forbladet er fjernet. Det er altså – i forhold til søgemulighederne – “risikofrit” at fjerne forbladet. Den, der vil fjerner forbladet, fx for at kunne lave ulovlig distribution, kan altså gøre det uden at miste søgemulighederne i værket.
Copyright-sikringen ligger i højere grad i det “stempel”, der er indsat på hver enkelt side i værkerne.

Først Biskop Jacob Madsens visitatsbog:

Og herefter, fra Slægtsforskernes Bibliotek, https://bibliotek.dis-danmark.dk, en komplet indholdsfortegnelse for vores Fynske Årbøger 1939-2012. I Slægtsforskernes Bibliotek er filadressen https://slaegtsbibliotek.dk/924725.pdf.
Filens herkomst ukendt, men den præsenteres såledesSidst redigeret 6.2.2022